دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / تماس با ما / شماره تلفن مستقیم هر یک از اعضای اداره علم سنجی

کارشناس مسئول علم سنجی:گیتی زنگنه مهر

کارشناس علم سنجی: میلاد حیدری

شماره تماس اداره علم سنجی: 08338361058