اخبار

 • کارگاه کشوری سه روزه " آشنایی با نرم افزارهای متاآنالیز"
  کارگاه کشوری سه روزه " آشنایی با نرم افزارهای متاآنالیز"
 • فدراسیون سرآمدان علمی ایران دکتر آرام رضایی را به عنوان سرآمد علمی جوان معرفی کرد.
  فدراسیون سرآمدان علمی ایران دکتر آرام رضایی را به عنوان سرآمد علمی جوان معرفی کرد.
 • دکتر احسان صادقی عضو هیأت علمی دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی در میان پژوهشگران برتر ۱٪ پر استناد قرار گرفت.
  دکتر احسان صادقی عضو هیأت علمی دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی در میان پژوهشگران برتر ۱٪ پر استناد قرار گرفت.
 • کارگاه آشنایی با سامانه علمی سنجی اعضای هیات علمی و برخی پایگاههای اطلاعات علمی
  کارگاه آشنایی با سامانه علمی سنجی اعضای هیات علمی و برخی پایگاههای اطلاعات علمی
  کارگاه آشنایی با سامانه علمی سنجی اعضای هیات علمی و برخی پایگاههای اطلاعات علمی
  کارگاه آشنایی با سامانه علمی سنجی اعضای هیات علمی و برخی پایگاههای اطلاعات علمی با حضور رابطین علم سنجی روز دوشنبه مورخ 10/03/1400 در سالن workshop کتابخانه مرکز برگزار گردید.
 • برگزاری «کارگاه کشوری مرور نظام‌مند برای انجام مطالعات مرور نظام‌مند»
  برگزاری «کارگاه کشوری مرور نظام‌مند برای انجام مطالعات مرور نظام‌مند»
 • مرکز مطالعات مرور نظام‌مند و متاآنالیز دانشگاه با همکاری مرکز کاکرین ایران برگزار می‌کند:
  مرکز مطالعات مرور نظام‌مند و متاآنالیز دانشگاه با همکاری مرکز کاکرین ایران برگزار می‌کند:
 • «درخشش اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در فهرست پژوهشگران ۱% پراستناد برتر در نظام رتبه‌بندی جهانی ESI »
  «درخشش اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در فهرست پژوهشگران ۱% پراستناد برتر در نظام رتبه‌بندی جهانی ESI »
 • نسخه انگلیسی سامانه علم سنجی اعضای هیأت علمی isid.research.ac.ir )) طراحی و راه اندازی گردید.
  نسخه انگلیسی سامانه علم سنجی اعضای هیأت علمی isid.research.ac.ir )) طراحی و راه اندازی گردید.
 • امکان دسترسی به گزارش علم سنجی اعضای هیأت علمی سامانه علم سنجی ( isid.research.ac.ir) فراهم گردید.
  امکان دسترسی به گزارش علم سنجی اعضای هیأت علمی سامانه علم سنجی ( isid.research.ac.ir) فراهم گردید.
 • برگزاری کارگاه پایگاه های اطلاعاتی کتابخانه دیجیتال حنان - PubMed
  برگزاری کارگاه پایگاه های اطلاعاتی کتابخانه دیجیتال حنان - PubMed
Loading
بایگانی خبر