اخبار

 • نسخه انگلیسی سامانه علم سنجی اعضای هیأت علمی isid.research.ac.ir )) طراحی و راه اندازی گردید.
  نسخه انگلیسی سامانه علم سنجی اعضای هیأت علمی isid.research.ac.ir )) طراحی و راه اندازی گردید.
 • امکان دسترسی به گزارش علم سنجی اعضای هیأت علمی سامانه علم سنجی ( isid.research.ac.ir) فراهم گردید.
  امکان دسترسی به گزارش علم سنجی اعضای هیأت علمی سامانه علم سنجی ( isid.research.ac.ir) فراهم گردید.
 • برگزاری کارگاه پایگاه های اطلاعاتی کتابخانه دیجیتال حنان - PubMed
  برگزاری کارگاه پایگاه های اطلاعاتی کتابخانه دیجیتال حنان - PubMed
 • به مناسبت روز جهانی زنان درعلم ،اسامی 13 نفر از بانوان هیات علمی دانشگاه که تحقیقات خود را با موضوع بیماری کرونا منتشر کردند، اعلام شد.
  به مناسبت روز جهانی زنان درعلم ،اسامی 13 نفر از بانوان هیات علمی دانشگاه که تحقیقات خود را با موضوع بیماری کرونا منتشر کردند، اعلام شد.
 • برگزاری کارگاه آموزشی سامانه‌های نظام نوپا
  برگزاری کارگاه آموزشی سامانه‌های نظام نوپا
 • اولین جلسه واحد علم سنجی با حضور رابطین علم سنجی روز یکشنبه 26 بهمن 99 در دفتر مدیریت اطلاع رسانی کتابخانه مرکزی برگزار گردید.
  اولین جلسه واحد علم سنجی با حضور رابطین علم سنجی روز یکشنبه 26 بهمن 99 در دفتر مدیریت اطلاع رسانی کتابخانه مرکزی برگزار گردید.
 • برگزاری کارگاه آموزشی پایگاه دارویی Reaxys
  برگزاری کارگاه آموزشی پایگاه دارویی Reaxys
 • برگزاری کارگاه آموزشی جستجوی منابع الکترونیکی
  برگزاری کارگاه آموزشی جستجوی منابع الکترونیکی
 • برگزاری کارگاه آموزشی پایگاه‌های اطلاعاتی ClinicalKey-UpToDate
  برگزاری کارگاه آموزشی پایگاه‌های اطلاعاتی ClinicalKey-UpToDate
 • برگزاری کارگاه آموزشی پایگاه‌های اطلاعاتی Web of Science - Scopus
  برگزاری کارگاه آموزشی پایگاه‌های اطلاعاتی Web of Science - Scopus
Loading
بایگانی خبر