پژوهشگران برتر دانشگاه در سال ۹۸

Loading

اخبار

 • اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه که در سال ۲۰۱۹ موفق به چاپ مقاله با بالاترین IF شده‌اند، معرفی شدند.
  اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه که در سال ۲۰۱۹ موفق به چاپ مقاله با بالاترین IF شده‌اند، معرفی شدند.
 • برگزاری کارگاه clinicalkey, uptodate
  برگزاری کارگاه clinicalkey, uptodate
 • برگزاری کارگاه اطلاعاتی استنادی Web of Science, Scopus
  برگزاری کارگاه اطلاعاتی استنادی Web of Science, Scopus
 • سیر صعودی چشمگیر چاپ مقالات دانشگاه در مجلاتQ1
  سیر صعودی چشمگیر چاپ مقالات دانشگاه در مجلاتQ1
 • برگزاری کارگاه آشنایی با سامانه‌های نظام نوپا
  برگزاری کارگاه آشنایی با سامانه‌های نظام نوپا
 • دکتر گلاره حاتم به عنوان رییس کتابخانه مرکزی دانشگاه منصوب شد/تقدیر از آقای دکتر علی امید چهری
  دکتر گلاره حاتم به عنوان رییس کتابخانه مرکزی دانشگاه منصوب شد/تقدیر از آقای دکتر علی امید چهری
 • برگزاری کارگاه Ovid, Embase
  برگزاری کارگاه Ovid, Embase
 • معاون تحقیقات و فناوری: پنج هزارمین مقاله دانشگاه در اسکوپوس ایندکس شد.
  معاون تحقیقات و فناوری: پنج هزارمین مقاله دانشگاه در اسکوپوس ایندکس شد.
 • لیست اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با بالاترینH-Index (بالاتر از 5)
  لیست اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با بالاترینH-Index (بالاتر از 5)
 • برگزاری کارگاه آموزشی پایگاه‌های اطلاعاتیJohn Wiley, Science direct, Proquest
  برگزاری کارگاه آموزشی پایگاه‌های اطلاعاتیJohn Wiley, Science direct, Proquest
Loading
بایگانی خبر