تعداد بازدیدکنندگان

۳ نفر
۸,۲۶۹,۰۷۴ نفر
۶,۸۶۴ نفر
۹,۶۶۴ نفر
۲۴ دی ۱۳۹۹
۱۶,۱۰۰ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۲/۱۷ ۴   کاربر ۴   صفحه
۰۲/۱۶ ۳   کاربر ۳   صفحه
۰۲/۱۵ ۸   کاربر ۱۳   صفحه
۰۲/۱۴ ۴   کاربر ۱۱   صفحه
۰۲/۱۳ ۵   کاربر ۱۶   صفحه
۰۲/۱۲ ۷   کاربر ۲۱   صفحه
۰۲/۱۱ ۶   کاربر ۱۱   صفحه
۰۲/۱۰ ۴   کاربر ۹   صفحه
۰۲/۰۹ ۵   کاربر ۷   صفحه
۰۲/۰۸ ۵۶   کاربر ۶۱   صفحه
۰۲/۰۷ ۶   کاربر ۱۸   صفحه
۰۲/۰۶ ۳   کاربر ۴   صفحه
۰۲/۰۵ ۳   کاربر ۱۹   صفحه
۰۲/۰۴ ۶   کاربر ۱۰   صفحه
۰۲/۰۳ ۴   کاربر ۴   صفحه
۰۲/۰۲ ۴   کاربر ۶   صفحه
۰۲/۰۱ ۱۲   کاربر ۱۵   صفحه
۰۱/۳۱ ۵۷   کاربر ۵۸   صفحه
۰۱/۳۰ ۵   کاربر ۱۶   صفحه
۰۱/۲۹ ۱۴   کاربر ۵۵   صفحه
۰۱/۲۸ ۱۷   کاربر ۲۷   صفحه
۰۱/۲۷ ۸۱   کاربر ۸۲   صفحه
۰۱/۲۶ ۳   کاربر ۴   صفحه
۰۱/۲۵ ۵   کاربر ۶   صفحه
۰۱/۲۴ ۶   کاربر ۲۱   صفحه
۰۱/۲۳ ۶   کاربر ۱۹   صفحه
۰۱/۲۲ ۱۰   کاربر ۱۹   صفحه
۰۱/۲۱ ۶   کاربر ۱۸   صفحه
۰۱/۲۰ ۸   کاربر ۱۵   صفحه
۰۱/۱۹ ۶   کاربر ۱۱   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۴۶۸ ۲ %

ساعت ۱ تا ۲
۴۹۰ ۲ %

ساعت ۲ تا ۳
۳۲۸ ۲ %

ساعت ۳ تا ۴
۲۴۹ ۱ %

ساعت ۴ تا ۵
۳۱۴ ۲ %

ساعت ۵ تا ۶
۲۳۸ ۱ %

ساعت ۶ تا ۷
۲۸۱ ۱ %

ساعت ۷ تا ۸
۶۹۷ ۳ %

ساعت ۸ تا ۹
۲,۲۲۱ ۱۱ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۱,۷۷۷ ۹ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۱,۶۰۲ ۸ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۲,۰۸۲ ۱۰ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۱,۵۱۱ ۷ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۱,۴۹۰ ۷ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۱,۰۳۹ ۵ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۸۵۰ ۴ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۴۶۶ ۲ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۵۸۸ ۳ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۴۲۹ ۲ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۷۱۷ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۶۴۴ ۳ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۵۴۸ ۳ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۶۰۱ ۳ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۵۴۱ ۳ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۳,۲۱۰,۱۱۱ ۴۰ %
ZZZ
ZZZ
۱,۱۶۸,۷۴۱ ۱۵ %
USA
USA
۱,۰۲۷,۱۴۸ ۱۳ %
ROM
ROM
۶۷۱,۱۹۰ ۸ %
DEU
DEU
۵۸۸,۵۸۳ ۷ %
SWE
SWE
۳۰۹,۶۴۳ ۴ %
CHN
CHN
۲۱۵,۶۲۵ ۳ %
GBR
GBR
۱۷۱,۷۰۴ ۲ %
RUS
RUS
۱۵۲,۶۶۴ ۲ %
JPN
JPN
۱۲۷,۲۰۹ ۲ %
TUR
TUR
۷۳,۰۰۶ ۱ %
FRA
FRA
۶۰,۹۰۳ ۱ %
UKR
UKR
۵۸,۹۷۳ ۱ %
DNK
DNK
۵۴,۴۸۵ ۱ %
CAN
CAN
۴۰,۶۷۰ ۱ %
NLD
NLD
۲۹,۸۷۹ ۰ %
SEN
SEN
۲۸,۶۱۸ ۰ %
POL
POL
۲۲,۲۸۵ ۰ %
AUS
AUS
۱۹,۷۱۲ ۰ %
MYS
MYS
۱۶,۶۹۲ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۵,۰۱۸ ۴۷ %
Firefox
Firefox
۳,۸۶۳ ۳۶ %
Other
Other
۸۱۶ ۸ %
Mozilla
Mozilla
۲۴۷ ۲ %
Safari
Safari
۱۵۹ ۱ %
IE 8.0
IE 8.0
۱۵۳ ۱ %
IE 9.0
IE 9.0
۱۳۲ ۱ %
IE 6.0
IE 6.0
۱۲۱ ۱ %
Edge
Edge
۸۱ ۱ %
IE 7.0
IE 7.0
۷۶ ۱ %
IE 11.0
IE 11.0
۶۷ ۱ %
IE 10.0
IE 10.0
۳۱ ۰ %
Opera
Opera
۱۷ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Windows 10 ۲,۸۶۲ ۳۳ %
Windows 7 ۲,۷۰۳ ۳۱ %
Linux ۱,۱۴۳ ۱۳ %
Other ۱,۱۲۶ ۱۳ %
Windows 8 ۴۵۲ ۵ %
XP ۱۷۱ ۲ %
iOS ۱۰۱ ۱ %
Vista ۷۴ ۱ %
Windows 2003 ۲۴ ۰ %
Android ۱۰ ۰ %
FreeBSD ۱ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
سامانه علم سنجی ۱۳
علم سنجی ۱۰
کتابدار ۱۰
{q} ۱۰
ثبت نام در سمانه پژوهان ۸
بانوان ۷
خیراله یاری ۶
فرصت ۵
کتب مربوط به خواب ۵
دکتر رجعتی ۴
سامانه آزرخش ۴
ورود اعضا نظام پزشکی ۴
نوپا ۴
سایت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۴
علم سنجی کرمانشاه ۴
اچ ایندکس اعضا هیئت علمی پزشکی کرمانشاه ۳
http://urlzs.com ۳
بانوان پژوهشگر ۳
باقری ۲
پژوهان ۲
sci!@kums.ac.ir ۲
عوامل موثر بر تولیدات علمی پابمد ۲
سامانه پزوهشی ۲
{q}''A=0 ۲
سامانه ۲
اهداف ۲
علم ۲
کرمانشاه ۲
رتبه ۲
فلوچارت علم سنجی ۲
فلوچارت ۲
شاخص ۲
شیوه نامه ۲
مقالات مربوط به خواب ۲
سامانه علم سنجی کرمانشاه ۲
فایل سیستماتیک ریویو مجازی ۲
بهزاد مهکی ۲
گزارش ۲
نویسنده زن ۲
پژوهشگران زن ۲
کارگاه آشنایی با سامانه نوپا ۱
امیر کیانی ۱
if ۱
kums.ac.irسامانه علم سنجی ۱
کتاب الکترونیکی رایگان دانشگاه ۱
https://urlzs.com/4bxja ۱
سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۱
https://t.co/qEbqqRjN6E ۱
پیام پژوهشی ۱
ملکیان ۱