تعداد بازدیدکنندگان

۱ نفر
۷,۴۵۵,۹۴۸ نفر
۱,۴۳۵ نفر
۱۱,۸۶۰ نفر
۲۴ دی ۱۳۹۹
۱۶,۱۰۰ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۱۲/۱۱ ۳   کاربر ۳   صفحه
۱۲/۱۰ ۸   کاربر ۱۴   صفحه
۱۲/۰۹ ۱۵   کاربر ۳۴   صفحه
۱۲/۰۸ ۶   کاربر ۸   صفحه
۱۲/۰۷ ۴   کاربر ۶   صفحه
۱۲/۰۶ ۱۲   کاربر ۲۳   صفحه
۱۲/۰۵ ۸   کاربر ۲۰   صفحه
۱۲/۰۴ ۱۰۱   کاربر ۱۱۲   صفحه
۱۲/۰۳ ۷   کاربر ۱۷   صفحه
۱۲/۰۲ ۱۰۰   کاربر ۱۱۵   صفحه
۱۲/۰۱ ۴۳   کاربر ۴۳   صفحه
۱۱/۳۰ ۲۴   کاربر ۲۶   صفحه
۱۱/۲۹ ۴۴   کاربر ۵۴   صفحه
۱۱/۲۸ ۶۸   کاربر ۱۱۲   صفحه
۱۱/۲۷ ۸۳   کاربر ۹۱   صفحه
۱۱/۲۶ ۱۵   کاربر ۴۴   صفحه
۱۱/۲۵ ۵۱   کاربر ۸۸   صفحه
۱۱/۲۴ ۴۴   کاربر ۴۸   صفحه
۱۱/۲۳ ۴۷   کاربر ۴۷   صفحه
۱۱/۲۲ ۶   کاربر ۷   صفحه
۱۱/۲۱ ۳۳   کاربر ۴۸   صفحه
۱۱/۲۰ ۱۱   کاربر ۱۷   صفحه
۱۱/۱۹ ۱۳   کاربر ۱۶   صفحه
۱۱/۱۸ ۹   کاربر ۲۲   صفحه
۱۱/۱۷ ۷   کاربر ۸   صفحه
۱۱/۱۶ ۷   کاربر ۹   صفحه
۱۱/۱۵ ۱۰   کاربر ۱۷   صفحه
۱۱/۱۴ ۳۳   کاربر ۴۰   صفحه
۱۱/۱۳ ۶۰   کاربر ۶۸   صفحه
۱۱/۱۲ ۸۶   کاربر ۹۱   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۴۳۸ ۲ %

ساعت ۱ تا ۲
۳۵۵ ۲ %

ساعت ۲ تا ۳
۳۰۲ ۲ %

ساعت ۳ تا ۴
۲۳۴ ۱ %

ساعت ۴ تا ۵
۳۰۹ ۲ %

ساعت ۵ تا ۶
۲۲۶ ۱ %

ساعت ۶ تا ۷
۲۷۴ ۱ %

ساعت ۷ تا ۸
۶۳۵ ۳ %

ساعت ۸ تا ۹
۱,۹۹۸ ۱۱ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۱,۶۹۱ ۹ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۱,۵۱۷ ۸ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۱,۸۷۹ ۱۰ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۱,۴۱۶ ۸ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۱,۴۴۱ ۸ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۹۱۰ ۵ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۷۴۳ ۴ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۴۰۸ ۲ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۵۳۹ ۳ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۴۱۱ ۲ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۶۸۳ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۶۰۱ ۳ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۴۷۰ ۳ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۵۶۸ ۳ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۴۷۳ ۳ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۲,۸۶۵,۵۴۷ ۴۰ %
ZZZ
ZZZ
۱,۱۱۲,۳۹۹ ۱۵ %
USA
USA
۹۵۶,۶۱۹ ۱۳ %
ROM
ROM
۵۷۶,۰۰۱ ۸ %
DEU
DEU
۵۳۶,۲۳۹ ۷ %
SWE
SWE
۲۲۵,۹۸۹ ۳ %
CHN
CHN
۲۰۴,۶۴۱ ۳ %
GBR
GBR
۱۶۱,۵۴۴ ۲ %
RUS
RUS
۱۴۲,۷۶۷ ۲ %
JPN
JPN
۱۲۲,۵۱۰ ۲ %
FRA
FRA
۵۹,۹۲۴ ۱ %
TUR
TUR
۵۹,۱۹۱ ۱ %
DNK
DNK
۴۹,۷۳۱ ۱ %
UKR
UKR
۴۸,۴۶۷ ۱ %
CAN
CAN
۳۶,۹۰۵ ۱ %
NLD
NLD
۲۲,۰۶۹ ۰ %
SEN
SEN
۱۸,۶۸۹ ۰ %
MYS
MYS
۱۶,۶۵۶ ۰ %
AUS
AUS
۱۶,۵۵۷ ۰ %
POL
POL
۱۶,۲۴۷ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۴,۶۳۰ ۴۸ %
Firefox
Firefox
۳,۱۸۲ ۳۳ %
Other
Other
۷۵۹ ۸ %
Mozilla
Mozilla
۲۳۱ ۲ %
IE 8.0
IE 8.0
۱۵۳ ۲ %
Safari
Safari
۱۳۵ ۱ %
IE 9.0
IE 9.0
۱۲۶ ۱ %
IE 6.0
IE 6.0
۱۲۱ ۱ %
Edge
Edge
۸۰ ۱ %
IE 11.0
IE 11.0
۶۷ ۱ %
IE 7.0
IE 7.0
۵۳ ۱ %
IE 10.0
IE 10.0
۳۱ ۰ %
Opera
Opera
۱۷ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Windows 10 ۲,۶۹۰ ۳۳ %
Windows 7 ۲,۵۹۹ ۳۲ %
Other ۱,۰۵۷ ۱۳ %
Linux ۱,۰۳۳ ۱۳ %
Windows 8 ۳۸۹ ۵ %
XP ۱۵۴ ۲ %
iOS ۹۰ ۱ %
Vista ۷۴ ۱ %
Android ۸ ۰ %
Windows 2003 ۳ ۰ %
FreeBSD ۱ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
سامانه علم سنجی ۱۳
علم سنجی ۱۰
کتابدار ۱۰
{q} ۱۰
ثبت نام در سمانه پژوهان ۸
بانوان ۷
خیراله یاری ۶
فرصت ۵
کتب مربوط به خواب ۵
دکتر رجعتی ۴
سامانه آزرخش ۴
ورود اعضا نظام پزشکی ۴
نوپا ۴
سایت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۴
اچ ایندکس اعضا هیئت علمی پزشکی کرمانشاه ۳
http://urlzs.com ۳
بانوان پژوهشگر ۳
باقری ۲
پژوهان ۲
sci!@kums.ac.ir ۲
عوامل موثر بر تولیدات علمی پابمد ۲
سامانه پزوهشی ۲
{q}''A=0 ۲
سامانه ۲
اهداف ۲
علم ۲
کرمانشاه ۲
رتبه ۲
فلوچارت علم سنجی ۲
فلوچارت ۲
شاخص ۲
شیوه نامه ۲
مقالات مربوط به خواب ۲
سامانه علم سنجی کرمانشاه ۲
فایل سیستماتیک ریویو مجازی ۲
بهزاد مهکی ۲
گزارش ۲
نویسنده زن ۲
پژوهشگران زن ۲
کارگاه آشنایی با سامانه نوپا ۱
امیر کیانی ۱
if ۱
kums.ac.irسامانه علم سنجی ۱
کتاب الکترونیکی رایگان دانشگاه ۱
https://urlzs.com/4bxja ۱
سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۱
https://t.co/qEbqqRjN6E ۱
پیام پژوهشی ۱
ملکیان ۱
white smoke ۱