تعداد بازدیدکنندگان

۳ نفر
۳۸,۵۰۷,۸۳۶ نفر
۳,۵۶۹ نفر
۲۹,۲۷۶ نفر
۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۴,۵۷۴ نفر

اطلاعات مربوط به کاربر

44.210.151.5
Other
USA
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۴/۲۸ ۱   کاربر ۲   صفحه
۰۴/۲۷ ۱۵   کاربر ۱۸   صفحه
۰۴/۲۶ ۳۰   کاربر ۳۵   صفحه
۰۴/۲۵ ۱۶۷   کاربر ۱۷۰   صفحه
۰۴/۲۴ ۵۰   کاربر ۵۵   صفحه
۰۴/۲۳ ۳۴   کاربر ۴۴   صفحه
۰۴/۲۲ ۴۱۱   کاربر ۴۱۸   صفحه
۰۴/۲۱ ۱۵۳   کاربر ۱۵۶   صفحه
۰۴/۲۰ ۹۳   کاربر ۹۷   صفحه
۰۴/۱۹ ۱۷۷   کاربر ۱۹۴   صفحه
۰۴/۱۸ ۱۹۲   کاربر ۲۱۹   صفحه
۰۴/۱۷ ۱۶۹   کاربر ۱۸۹   صفحه
۰۴/۱۶ ۱۵۶   کاربر ۱۶۱   صفحه
۰۴/۱۵ ۴۸   کاربر ۵۶   صفحه
۰۴/۱۴ ۴۰   کاربر ۴۷   صفحه
۰۴/۱۳ ۱۷۶   کاربر ۱۹۰   صفحه
۰۴/۱۲ ۱۲۰   کاربر ۱۳۷   صفحه
۰۴/۱۱ ۳۷   کاربر ۴۴   صفحه
۰۴/۱۰ ۱۳   کاربر ۲۰   صفحه
۰۴/۰۹ ۵۵   کاربر ۶۳   صفحه
۰۴/۰۸ ۸۲   کاربر ۸۴   صفحه
۰۴/۰۷ ۷   کاربر ۹   صفحه
۰۴/۰۶ ۱۴۵   کاربر ۱۶۹   صفحه
۰۴/۰۵ ۸۴   کاربر ۹۷   صفحه
۰۴/۰۴ ۲۰   کاربر ۲۶   صفحه
۰۴/۰۳ ۱۵   کاربر ۱۹   صفحه
۰۴/۰۲ ۳۰   کاربر ۷۵   صفحه
۰۴/۰۱ ۲۴   کاربر ۲۷   صفحه
۰۳/۳۱ ۷۹   کاربر ۸۸   صفحه
۰۳/۳۰ ۶۶   کاربر ۸۲   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۷,۰۴۲ ۴ %

ساعت ۱ تا ۲
۷,۴۹۷ ۴ %

ساعت ۲ تا ۳
۶,۳۷۳ ۳ %

ساعت ۳ تا ۴
۶,۰۶۹ ۳ %

ساعت ۴ تا ۵
۵,۹۳۰ ۳ %

ساعت ۵ تا ۶
۶,۰۵۰ ۳ %

ساعت ۶ تا ۷
۶,۲۸۶ ۳ %

ساعت ۷ تا ۸
۷,۱۷۱ ۴ %

ساعت ۸ تا ۹
۹,۵۱۱ ۵ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۹,۵۷۸ ۵ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۹,۵۳۲ ۵ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۹,۹۷۱ ۵ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۹,۱۵۲ ۵ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۹,۱۹۲ ۵ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۷,۷۴۱ ۴ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۸,۱۸۴ ۴ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۷,۸۱۱ ۴ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۷,۶۱۴ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۶,۹۸۱ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۷,۲۰۳ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۶,۷۳۴ ۴ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۷,۷۴۷ ۴ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۷,۲۹۷ ۴ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۷,۰۹۳ ۴ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۱۲,۲۴۵,۵۲۰ ۳۲ %
SWE
SWE
۶,۹۸۸,۵۵۵ ۱۸ %
USA
USA
۵,۵۸۲,۸۸۳ ۱۵ %
ZZZ
نامشخص
۲,۹۷۷,۲۱۴ ۸ %
DEU
DEU
۲,۱۴۴,۳۲۵ ۶ %
ROM
ROM
۲,۱۰۵,۷۵۴ ۶ %
POL
POL
۱,۹۱۷,۳۴۸ ۵ %
CHN
CHN
۱,۱۱۱,۴۵۹ ۳ %
CAN
CAN
۷۸۴,۷۲۹ ۲ %
RUS
RUS
۴۰۲,۳۷۹ ۱ %
GBR
GBR
۳۷۴,۷۹۱ ۱ %
JPN
JPN
۳۶۵,۵۵۵ ۱ %
DNK
DNK
۲۰۳,۰۹۳ ۱ %
UKR
UKR
۱۱۷,۹۰۶ ۰ %
AUS
AUS
۱۱۷,۷۲۶ ۰ %
FRA
FRA
۱۰۲,۰۲۰ ۰ %
NLD
NLD
۱۰۰,۰۷۰ ۰ %
TUR
TUR
۹۵,۲۰۱ ۰ %
ESP
ESP
۶۷,۰۹۷ ۰ %
SEN
SEN
۵۷,۰۰۰ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Firefox
Firefox
۱۱۷,۶۸۳ ۷۳ %
Chrome
Chrome
۳۰,۶۱۱ ۱۹ %
Other
Other
۷,۵۳۱ ۵ %
Edge
Edge
۱,۸۸۹ ۱ %
Safari
Safari
۱,۳۰۹ ۱ %
Mozilla
Mozilla
۷۸۲ ۰ %
Opera
Opera
۴۴۵ ۰ %
IE 8.0
IE 8.0
۳۰۲ ۰ %
IE 6.0
IE 6.0
۲۳۲ ۰ %
IE 9.0
IE 9.0
۱۹۳ ۰ %
IE 7.0
IE 7.0
۱۰۶ ۰ %
IE 11.0
IE 11.0
۹۹ ۰ %
IE 10.0
IE 10.0
۴۶ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Windows 10 ۱۱,۳۷۵ ۲۵ %
Linux ۱۰,۶۰۲ ۲۳ %
Other ۸,۳۷۰ ۱۸ %
Windows 7 ۶,۴۱۸ ۱۴ %
Windows 8 ۵,۲۷۰ ۱۱ %
Vista ۲,۴۳۹ ۵ %
iOS ۱,۰۳۳ ۲ %
XP ۳۷۲ ۱ %
Android ۹۵ ۰ %
Windows 2003 ۲۷ ۰ %
FreeBSD ۴ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
https://sci.kums.ac.ir/fa/us/universityaddress ۱۴
سامانه علم سنجی ۱۳
{q} ۱۲
علم سنجی ۱۰
کتابدار ۱۰
ثبت نام در سمانه پژوهان ۸
https://sci.kums.ac.ir/fa/news/49303/رتبه-بندی-جهانی-QS-سال-2022-منتشر-شد#:~:text=این دانشگاه ها عبارتند از,رتبه بین ۶۰۱ تا ۶۵۰). ۸
بانوان ۷
لینگ کارکنان علوم پزشکی کرمانشاه ۷
سامانه علم سنجی کرمانشاه ۶
خیراله یاری ۶
https://sci.kums.ac.ir/ ۶
کتب مربوط به خواب ۵
فرصت ۵
سایت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۵
علم سنجی علوم پزشکی کرمانشاه ۵
دکتر رجعتی ۴
سامانه آزرخش ۴
ورود اعضا نظام پزشکی ۴
نوپا ۴
علم سنجی کرمانشاه ۴
https://sci.kums.ac.ir/fa/news/49303/رتبه-بندی-جهانی-QS-سال-2022-منتشر-شد ۴
اچ ایندکس اعضا هیئت علمی پزشکی کرمانشاه ۳
http://urlzs.com ۳
بهزاد مهکی ۳
بانوان پژوهشگر ۳
گزاره برگ ۳
آدرس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۳
باقری ۲
پژوهان ۲
sci!@kums.ac.ir ۲
عوامل موثر بر تولیدات علمی پابمد ۲
سامانه پزوهشی ۲
{q}''A=0 ۲
سامانه ۲
اهداف ۲
علم ۲
کرمانشاه ۲
رتبه ۲
فلوچارت علم سنجی ۲
فلوچارت ۲
شاخص ۲
شیوه نامه ۲
فایل سیستماتیک ریویو مجازی ۲
مقالات مربوط به خواب ۲
گزارش ۲
نویسنده زن ۲
پژوهشگران زن ۲
تلفن کرمانشاه آرام رضایی ۲
علم سنحی کرمانشاه ۲