تعداد بازدیدکنندگان

۳ نفر
۹,۳۴۷,۱۴۶ نفر
۹,۳۷۵ نفر
۲۳,۱۱۱ نفر
۲۴ دی ۱۳۹۹
۱۶,۱۰۰ نفر

اطلاعات مربوط به کاربر

35.172.136.29
Other
USA
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۵/۰۶ ۷۲   کاربر ۷۳   صفحه
۰۵/۰۵ ۴۵   کاربر ۴۸   صفحه
۰۵/۰۴ ۱۱   کاربر ۱۴   صفحه
۰۵/۰۳ ۱۲   کاربر ۲۱   صفحه
۰۵/۰۲ ۹   کاربر ۲۷   صفحه
۰۵/۰۱ ۷۷   کاربر ۷۹   صفحه
۰۴/۳۱ ۶۰   کاربر ۶۱   صفحه
۰۴/۳۰ ۳۲۲   کاربر ۳۲۷   صفحه
۰۴/۲۹ ۸۶   کاربر ۹۱   صفحه
۰۴/۲۸ ۱۰   کاربر ۲۰   صفحه
۰۴/۲۷ ۷   کاربر ۳۳   صفحه
۰۴/۲۶ ۷   کاربر ۸   صفحه
۰۴/۲۵ ۳   کاربر ۵   صفحه
۰۴/۲۴ ۱۰   کاربر ۱۲   صفحه
۰۴/۲۳ ۶   کاربر ۱۵   صفحه
۰۴/۲۲ ۴۳   کاربر ۴۵   صفحه
۰۴/۲۱ ۹   کاربر ۱۴   صفحه
۰۴/۲۰ ۳   کاربر ۶   صفحه
۰۴/۱۹ ۴۵   کاربر ۵۵   صفحه
۰۴/۱۸ ۶   کاربر ۸   صفحه
۰۴/۱۷ ۱۵   کاربر ۱۷   صفحه
۰۴/۱۶ ۲۸۵   کاربر ۲۹۴   صفحه
۰۴/۱۵ ۴۸   کاربر ۵۹   صفحه
۰۴/۱۴ ۱۵   کاربر ۳۳   صفحه
۰۴/۱۳ ۵۸   کاربر ۶۶   صفحه
۰۴/۱۲ ۹   کاربر ۲۸   صفحه
۰۴/۱۱ ۸   کاربر ۱۶   صفحه
۰۴/۱۰ ۴۱   کاربر ۴۲   صفحه
۰۴/۰۹ ۸   کاربر ۱۷   صفحه
۰۴/۰۸ ۱۲   کاربر ۱۷   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۵۲۱ ۲ %

ساعت ۱ تا ۲
۶۵۶ ۳ %

ساعت ۲ تا ۳
۴۱۸ ۲ %

ساعت ۳ تا ۴
۳۱۹ ۱ %

ساعت ۴ تا ۵
۳۸۹ ۲ %

ساعت ۵ تا ۶
۲۸۱ ۱ %

ساعت ۶ تا ۷
۳۳۲ ۱ %

ساعت ۷ تا ۸
۷۵۵ ۳ %

ساعت ۸ تا ۹
۲,۴۶۲ ۱۱ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۲,۰۰۴ ۹ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۱,۷۴۷ ۸ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۲,۲۲۱ ۱۰ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۱,۶۳۷ ۷ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۱,۵۶۷ ۷ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۱,۱۱۲ ۵ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۹۸۶ ۴ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۶۳۹ ۳ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۶۷۹ ۳ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۵۲۸ ۲ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۸۳۶ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۶۸۲ ۳ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۶۲۸ ۳ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۷۳۵ ۳ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۶۱۱ ۳ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۳,۶۹۶,۰۶۴ ۴۱ %
ZZZ
ZZZ
۱,۲۵۷,۵۷۸ ۱۴ %
USA
USA
۱,۰۹۱,۹۶۳ ۱۲ %
ROM
ROM
۷۷۵,۱۲۱ ۹ %
DEU
DEU
۶۴۶,۶۶۰ ۷ %
SWE
SWE
۴۷۵,۸۴۸ ۵ %
CHN
CHN
۲۲۳,۰۱۵ ۲ %
GBR
GBR
۱۸۹,۲۳۶ ۲ %
RUS
RUS
۱۶۵,۰۳۴ ۲ %
JPN
JPN
۱۴۲,۸۷۱ ۲ %
TUR
TUR
۷۳,۷۴۷ ۱ %
UKR
UKR
۶۲,۹۸۷ ۱ %
FRA
FRA
۶۲,۰۴۴ ۱ %
DNK
DNK
۶۰,۳۸۴ ۱ %
CAN
CAN
۴۲,۴۳۰ ۰ %
SEN
SEN
۴۱,۱۱۹ ۰ %
NLD
NLD
۳۱,۵۴۵ ۰ %
POL
POL
۲۷,۵۶۸ ۰ %
AUS
AUS
۲۳,۹۵۰ ۰ %
MYS
MYS
۱۶,۸۷۷ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۵,۴۰۲ ۴۳ %
Firefox
Firefox
۵,۲۲۵ ۴۱ %
Other
Other
۸۶۱ ۷ %
Mozilla
Mozilla
۲۶۵ ۲ %
IE 8.0
IE 8.0
۱۹۱ ۲ %
Safari
Safari
۱۹۰ ۱ %
IE 9.0
IE 9.0
۱۳۹ ۱ %
IE 6.0
IE 6.0
۱۲۲ ۱ %
Edge
Edge
۸۲ ۱ %
IE 7.0
IE 7.0
۷۶ ۱ %
IE 11.0
IE 11.0
۶۷ ۱ %
IE 10.0
IE 10.0
۳۱ ۰ %
Opera
Opera
۱۸ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Windows 10 ۳,۰۶۱ ۳۳ %
Windows 7 ۲,۹۵۸ ۳۲ %
Linux ۱,۲۳۰ ۱۳ %
Other ۱,۱۸۱ ۱۳ %
Windows 8 ۴۶۷ ۵ %
XP ۱۷۶ ۲ %
iOS ۱۱۴ ۱ %
Vista ۷۹ ۱ %
Windows 2003 ۲۴ ۰ %
Android ۱۳ ۰ %
FreeBSD ۱ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
سامانه علم سنجی ۱۳
علم سنجی ۱۰
کتابدار ۱۰
{q} ۱۰
ثبت نام در سمانه پژوهان ۸
بانوان ۷
لینگ کارکنان علوم پزشکی کرمانشاه ۷
خیراله یاری ۶
فرصت ۵
کتب مربوط به خواب ۵
دکتر رجعتی ۴
سامانه آزرخش ۴
ورود اعضا نظام پزشکی ۴
نوپا ۴
سایت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۴
علم سنجی کرمانشاه ۴
اچ ایندکس اعضا هیئت علمی پزشکی کرمانشاه ۳
http://urlzs.com ۳
بانوان پژوهشگر ۳
گزاره برگ ۳
باقری ۲
پژوهان ۲
sci!@kums.ac.ir ۲
عوامل موثر بر تولیدات علمی پابمد ۲
سامانه پزوهشی ۲
{q}''A=0 ۲
سامانه ۲
اهداف ۲
علم ۲
کرمانشاه ۲
رتبه ۲
فلوچارت علم سنجی ۲
فلوچارت ۲
شاخص ۲
شیوه نامه ۲
مقالات مربوط به خواب ۲
سامانه علم سنجی کرمانشاه ۲
فایل سیستماتیک ریویو مجازی ۲
بهزاد مهکی ۲
گزارش ۲
نویسنده زن ۲
پژوهشگران زن ۲
کارگاه آشنایی با سامانه نوپا ۱
امیر کیانی ۱
if ۱
kums.ac.irسامانه علم سنجی ۱
کتاب الکترونیکی رایگان دانشگاه ۱
https://urlzs.com/4bxja ۱
سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۱
https://t.co/qEbqqRjN6E ۱