صفحه نخست

درباره علم‌سنجی

تاریخچه علم سنجی

علم سنجی در ایران

کلیات علم سنجی

اهداف و شرح وظایف اداره علم سنجی

کارشناسان اداره علم‌سنجی

شاخص‌های جدید علم سنجی

شاخص اچ

شاخص جی

ضریب تأثیر

شاخص CiteScore

شاخص M-Index

شاخص Self-Citation

شاخص SJR

گزارش‌ها

گزارش‌های علم سنجی

گزارش‌های علم سنجی پژوهشگران

گزارش‌های علم سنجی مجلات علمی

نتایج رتبه‌بندی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در نظام رتبه‌بندی وبومتریکس

راهنماها و دستورالعمل‌ها

راهنماها

کارگاه‌ها و همایش‌ها

کارگاه های برگزار شده

مقالات آموزشی مرتبط با علم‌سنجی

دستورالعمل‌ها

پایگاه‌های اطلاعاتی

فیلم‌های آموزشی

فرایند علم‌سنجی

فلوچارت علم سنجی

نظام‌های رتبه‌بندی

نظام رتبه‌بندی سازمان کنفرانس اسلامی

نظام رتبه‌بندی شانگهای

نظام‌ رتبه‌بندی QS

نظام رتبه‌بندی Scimago

تقویم آموزشی

نقشه سایت

مدیریت اطلاع‌رسانی

کتابخانه مرکزی

کتابخانه دیجیتال

لینک‌های مرتبط

تعامل با کاربران

پرسش‌های متداول

تماس با ما

آدرس دانشگاه

ایمیل آکادمیک اداره علم سنجی

شماره تلفن مستقیم هر یک از اعضای اداره علم سنجی

مرکز مطالعات مرور نظام‌مند و متاآنالیز

پژوهش

منبع‌یاب

کارکنان

تالار گفتگو

فهرست زیرپورتالها