شش ماهه اول ۹۸

ردیف

عنوان کارگاه

مدرس

گروه هدف

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

1.      

پروفایل های علمی و تکمیل آنها

پروین باقری

اعضای هیأت علمی

98/03/26

ورک شاپ کتابخانه مرکزی

2.      

آشنایی با سامانه های نوپا

دکتر آرام رضایی

اعضای هیأت علمی

98/03/27

ورک شاپ کتابخانه مرکزی

سه ماهه چهارم ۹۷

ردیف

عنوان

مدرس

گروه هدف

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

1.    

آشنایی با سامانه های نوپا

سرکار خانم دکتر رجعتی

اعضای هیأت علمی

97/11/9

ورک شاپ کتابخانه مرکزی

2.    

کارگاه Scopus

سرکار خانم دکتر رجعتی

اساتید و رزیدنت‌ها

97/12/14

م.آ.د فارابی

3.    

جستجوی منابع الکترونیک

جناب آقای دکتر خاتونی جناب آقای دکتر ورمیرا

اعضای هیأت علمی

97/12/20

ورک شاپ کتابخانه مرکزی

سه ماهه سوم ۹۷

ردیف

تاریخ

عنوان کارگاه

گروه هدف

مدرس

مکان برگزاری

وضعیت

۱

30/7/97

جستجوی منابع الکترونیکی

هیات علمی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی

دکتر رجعتی، دکتر خاتونی، دکتر ورمیرا

کتابخانه مرکزی

برگزارشد

۲

14/8/97

ورود به سامانه علم سنجی و ویرایش پروفایل

هیات علمی

دکتر رضایی- خانم باقری

دانشکده پزشکی

برگزارشد

۳

15/8/97

ورود به سامانه علم سنجی و ویرایش پروفایل

هیات علمی

دکتر رضایی- خانم باقری

دانشکده پزشکی

برگزارشد

۴

28/8/97

پروپوزال نویسی

هیات علمی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی

دکتر رجعتی،

دکتر سالاری، دکترمرادی نظر

کتابخانه مرکزی

برگزارشد

۵

19/9/97

اصول طراحی پرسشنامه

هیات علمی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی

دکتر جلالی، دکتر رضایی، دکتر رجعتی

کتابخانه مرکزی

برگزارشد

۶

25/9/97

ورود به سامانه علم سنجی و ویرایش پروفایل

هیات علمی

دکتر رضایی- خانم باقری

کتابخانه مرکزی

برگزارشد