دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / کارشناسان اداره علم‌سنجی

کارشناس علم‌سنجی

میلاد حیدری

کارشناس کتابداری

تلفن: 08338361058

آدرس ایمیل:heydarimilad646@gmail.com

sci@kums.ac.ir

آدرس پستی

آدرس: کرمانشاه بلوار شهید بهشتی محوطه بیمارستان طالقانی کتابخانه مرکزی پایگاه عرضه اطلاعات

صندوق پستی: 1619-67145

کدپستی: 73159 - 67146