اخبار

 • قابل توجه اعضا محترم هیأت علمی جدید
  قابل توجه اعضا محترم هیأت علمی جدید
 • امتیازات اولیه پژوهشگران و فناوران برتر دانشگاه اعلام شد.
  امتیازات اولیه پژوهشگران و فناوران برتر دانشگاه اعلام شد.
 • برگزاری کارگاه علم سنجی
  برگزاری کارگاه علم سنجی
  برگزاری کارگاه علم سنجی
  کارگاه یک روزه علم سنجی جهت کلیه اعضای محترم هیأت علمی علوم پایه و بالینی
 • لیست اعضای هیات علمی که در مجلات با ضریب تاثیر بالاتر از ۵ مقاله چاپ کرده ‌اند.
  لیست اعضای هیات علمی که در مجلات با ضریب تاثیر بالاتر از ۵ مقاله چاپ کرده ‌اند.
  لیست اعضای هیات علمی که در مجلات با ضریب تاثیر بالاتر از ۵ مقاله چاپ کرده ‌اند.
  ​معاون تحقیقات و فناوری اعضای هیات علمی دارای مقالات با ضریب تاثیر IF وبالاتر از 5 ورتبه یک کشوری h-index را اعلام کرد.
 • نتایج رتبه‌بندی وبومتریکس
  نتایج رتبه‌بندی وبومتریکس
  نتایج رتبه‌بندی وبومتریکس
  ﻧﺘﺎﯾﺞ رﺗﺒﻪ‌ﺑﻨﺪی داﻧﺸﮕﺎه‌ﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺎم رﺗﺒﻪ‌ﺑﻨﺪی Webometrics در ﺟﻮﻻی ﺳﺎل 2018 ﻣﯿﻼدی و...
Loading