اخبار

نتایج رتبه‌بندی وبومتریکس

نتایج رتبه‌بندی وبومتریکس
ﻧﺘﺎﯾﺞ رﺗﺒﻪ‌ﺑﻨﺪی داﻧﺸﮕﺎه‌ﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺎم رﺗﺒﻪ‌ﺑﻨﺪی Webometrics در ﺟﻮﻻی ﺳﺎل 2018 ﻣﯿﻼدی و...
۳ مهر ۱۳۹۷ ۱۲:۰۶

نظرات بینندگان


نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید