ردیف

تاریخ

عنوان کارگاه

گروه هدف

مدرس

مکان برگزاری

وضعیت

۱

30/7/97

جستجوی منابع الکترونیکی

هیات علمی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی

دکتر رجعتی، دکتر خاتونی، دکتر ورمیرا

کتابخانه مرکزی

برگزارشد

۲

14/8/97

ورود به سامانه علم سنجی و ویرایش پروفایل

هیات علمی

دکتر رضایی- خانم باقری

دانشکده پزشکی

برگزارشد

۳

15/8/97

ورود به سامانه علم سنجی و ویرایش پروفایل

هیات علمی

دکتر رضایی- خانم باقری

دانشکده پزشکی

برگزارشد

۴

28/8/97

پروپوزال نویسی

هیات علمی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی

دکتر رجعتی،

دکتر سالاری، دکترمرادی نظر

کتابخانه مرکزی

برگزارشد

۵

19/9/97

اصول طراحی پرسشنامه

هیات علمی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی

دکتر جلالی، دکتر رضایی، دکتر رجعتی

کتابخانه مرکزی

برگزارشد

۶

25/9/97

ورود به سامانه علم سنجی و ویرایش پروفایل

هیات علمی

دکتر رضایی- خانم باقری

کتابخانه مرکزی

برگزارشد